RijnAB

RijnAB is een jong en energiek bedrijf.

Door beheersvorm per VvE af te stemmen in maatwerk, wordt het tarief bepaald. Uit de mogelijkheden van het basispakket maakt u een keuze en kan een takenpakket samengesteld worden. Het definitieve takenpakket wordt specifiek op papier gezet in goed overleg met het bestuur.

Bij een actief bestuur en leden van de vereniging met commissies, zal het takenpakket beknopt en goedkoper zijn. Bij een minder actieve vereniging kunnen de taken voor de beheerder uitgebreider zijn. Voor een voorstel van een te voeren takenpakket kunt u contact opnemen.

RijnAB kenmerkt zich door transparant te werken en wil een service bieden die het functioneren van het bestuur eenvoudig maakt. Door in te gaan op de (specifieke) behoeften van een VvE kunnen we deze optimaal en slagvaardig van dienst zijn met persoonlijke aandacht.

1.Specialist in het beheer van VvE’s, van groot tot klein, ongeacht het aantal appartemente

2.Werkt met “op maat” in te zetten deskundigen, een waarborg voor onafhankelijkheid en zeer concurrerend

3.Door het werken op maat, blijven wij optimaal bij wat betreft markt en woonstatus van het complex

4.Betrokkenheid om mee te denken voor verhoging van het woongenot, denk hierbij onder andere aan praktische verbeterpunten van het gebouw en beperken van de hoogte van de servicekosten

5.Transparant werken, waardoor zicht gehouden wordt op de uitgaven van de VvE