Overzicht basispakket VVE beheer

Administratief beheer

 • Ledenregister en innen ledenbijdragen
 • Achterstallige betalingen
 • Verrichten van betalingen
 • Opstellen jaarstukken en toelichting op (reserves) begroting
 • Jaarlijks berekenen servicekosten a.d.v. akte van splitsing
 • Verstrekken benodigde gegevens bij eigendomsoverdracht

Technisch beheer

 • Hiervoor wordt lokaal samengewerkt met een deskundig en zakelijk adviseur
 • Opstellen en begroten conform meerjaren onderhoudsplan
 • Werkomschrijvingen
 • Contracteren
 • Advisering

Secretariële diensten

 • Voorbereiden vergadering
 • Archivering en digitalisering
 • Digitaal internet dossier (zie: mijn VvE )
 • Nazorg vergadering
 • Voorzitten vergadering

Overige diensten

 • Toezicht op reglementen
 • Commissies
 • Adviseren
 • Communicatie met en naar bewoners