Beheer met een digitaal internetdossier

Een VvE krijgt een inlogcode met een wachtwoord. Zo kunnen documenten altijd geraadpleegd worden. Door twee inlogcodes te maken, kan onderscheid gemaakt worden in inlogmogelijkheden voor bestuursleden en voor alle leden van de VvE. Een up to date digitaal dossier maakt overdracht bij wisseling van bestuursleden eenvoudig. Ook is het makkelijk om nieuwe leden (dit zijn nieuwe eigenaren) te verwelkomen en te informeren. RijnAB biedt voor digitale internetdossiers drie onderstaande modules.

1. Module digitale contracten

Contracten van diverse bedrijven worden gedigitaliseerd en zijn voor u te allen tijde bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld handig bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden van onderhoudsbedrijven of voor het raadplegen van de verzekeringsvoorwaarden.

2. Module verslagen digitaal

Hier kunnen verslagen van de algemene ledenvergadering geraadpleegd worden. Ook is hier het huishoudelijk reglement te vinden en zelfs de splitsingsakte kan digitaal geraadpleegd worden.

3. Module facturen digitaal

Bij de module facturen digitaal zijn alle betaalde facturen per maand te raadplegen. Hiermee heeft u de mogelijkheid tot een online kascontrole.