Subsidie op zonnepanelen, maar niet voor VvE’en en verplichte energielabel op losse schroeven..

Energiebesparing móet, want in Europa is afgesproken dat alle lidstaten moeten komen tot een forse vermindering van het energiegebruik. De Nederlandse overheid vindt dat ook, maar tegelijkertijd neemt ze besluiten die niet erg bevorderlijk zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

 

Zo is er voor de jaren 2012 en 2013 maar liefst 52 miljoen euro beschikbaar voor het installeren van zonnepanelen, heeft minister Maxime Verhagen (EL&I) meegedeeld. Echter: verenigingen van eigenaren zijn uitgesloten van deze regeling.

 

En wat het verplichte energielabel betreft: dat is té knellend, duur, betuttelend en het brengt de woningmarkt in nog grotere problemen, stelt een aantal politieke partijen. Daarover moet de Raad van State zich maar uitspreken, vindt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken.

 

Zonnepanelen

De aangekondigde regeling die de opwekking van duurzame energie met zonnepanelen  stimuleert, is een goede zaak. Uit een door VvE Belang gehouden enquête is onlangs gebleken, dat veel VvE’en daar mee aan de slag willen. Het probleem met deze nieuwe regeling is echter, dat alleen particulieren gebruik kunnen maken van deze subsidie; verenigingen van eigenaren zijn ervan uitgesloten. De minister stelt VvE’en gelijk met de zakelijke markt, waar ‘bedrijven’ kunnen profiteren van de Energie Investeringsaftrek (EIA-regeling). Maar deze regeling geldt echter niet voor VvE’en. Een VvE is niet btw-plichtig en valt niet onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ronduit: een geweldige misser, die de minister snel moet herstellen!

 

Appartementseigenaren zijn geen tweederangs huiseigenaren omdat ze toevallig gestapeld wonen en bij de wet verenigd zijn in een VvE. Bovendien kan een individuele eigenaar nu eenmaal niet op eigen houtje beslissen om zonnepanelen te plaatsen op het gezamenlijke dak van de VvE. Daar is een gekwalificeerde meerderheid voor nodig in de algemene ledenvergadering en lopen de geldstromen (en ook de te ontvangen subsidie) via de VvE.  

 

Daarom heeft VvE Belang aangedrongen op een passende regeling voor de ruim 120.000 verenigingen van eigenaren die Nederland rijk is. Immers: juist VvE’en hebben veelal de geschikte daken voor het plaatsen van zonnepanelen. We hebben de minister verzocht de regeling snel aan te passen voor VvE’en, want de regeling gaat al op 2 juli a.s. in.

 

 

Energielabel

Op 27 juni vergaderde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kenbaarheid energie-prestatie gebouwen, waarin het energielabel centraal stond. Volgens de Europese richtlijn mag vanaf 1 januari 2013 geen woning meer worden verkocht zonder energielabel.

 

Doel van het energielabel is, mensen aan te zetten tot energiebesparing. De minister denkt dat woningeigenaren door de verplichtstelling van het energielabel eerder zullen overgaan tot energiebesparende maatregelen. Een energiezuinige woning ligt immers beter in de markt.

 

Helaas voor de minister was het haar eigen partij (het CDA) die samen met de VVD een amendement indiende, waarin gevraagd werd om een ‘light-versie’ van het label. Een ‘doe-het-zelflabel’ dat door het invullen van een aantal gegevens (zoals het bouwjaar van de woning) gewoon via internet te maken valt. Dat werkt goedkoper en sneller, vinden de partijen.

 

Ook zijn CDA en VVD van mening dat de notaris niet tot handhaver van de label-verplichting mag worden gebombardeerd. Ze zijn bang dat het verkoopproces behoorlijke vertraging oploopt als het energielabel niet bij de koopakte aanwezig is. En dat kan de

woningmarkt nu al helemaal niet gebruiken. De Raad van State gaf ook al eerder een negatief advies over het verplichte label. De Raad vindt het blokkeren van de verkoop van een woning een te zware sanctie als er geen energielabel is.

 

Het ziet ernaar uit dat het amendement wordt aangenomen. De PVV was van het begin af aan al fel tegen het energielabel. Minister Spies waarschuwde de Tweede Kamer dat het strijdig is met de Europese regelgeving. “Daaraan mag u als medewetgever niet aan meewerken”, stelde ze. Bovendien kan Brussel aan Nederland een boete opleggen als zij zich niet aan de regels houdt. 

 

CDA en VVD hebben nog enkele dagen de tijd om hun amendement in te trekken; anders gaat het wetsvoorstel opnieuw naar de Raad van State voor advies.