Overzicht basispakket VVE beheer

Administratief beheer

Ledenregister en innen ledenbijdragen

Achterstallige betalingen

Verrichten van betalingen

Opstellen jaarstukken en toelichting op (reserves) begrotin

Jaarlijks berekenen servicekosten a.d.v. akte van splitsin

Verstrekken benodigde gegevens bij eigendomsoverdracht

 

Technisch beheer

 

Hiervoor wordt lokaal samengewerkt met een deskundig en zakelijk adviseur

Opstellen en begroten conform meerjaren onderhoudsplan

Werkomschrijvingen

Contracteren

Advisering

 

Secretariële diensten

 

Voorbereiden vergadering

Archivering en digitalisering

Digitaal internet dossier (zie: mijn VvE )

Nazorg vergadering

Voorzitten vergadering

 

Overige diensten

 

Toezicht op reglementen

Commissies

Adviseren

Communicatie met en naar bewoners